دکتر بهرام اشراقی

فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی چشم


مطب تهران

ادرس مطب

جوانسازى اطراف چشم

برنامه راديويي

برنامه راديويى

جوانسازى صورت

جراحی حدقه

خروج تومور اربيت در شش ماهگى
تنها هفت مورد از اين تومور در جهان گزارش شده است
خروج جسم خارجى از حدقه
جسم خارجى شامل قطعات چوب از خلف كره چشم خارج شد
اصلاح بيرون زدگى چشم در اثر بيمارى تيروييد
جراحى كيست مادرزادى حدقه
اصلاح رتراكشن پلك در بيمارى تيروييد چشمى
اين بيماران نياز به چنين جراحى جهت بيرون زدگى چشم دارند و مرحله اخر جراحى پلك است
افتادگى پلكافتتاح مطب تهراندرباره منجراحى زيبايي و پلاستيكبيماريهاي سيستم اشكىبيماريهاى چشمگالری تصاویريك مورد خاصسخنرانيهامقالات چاپ شدهصفحه اصلیسوالات پزشکی